Salon Van Gogh 2023

Salon Van Gogh: cultuur ontmoet natuur

Van Gogh Sites Foundation, Van Gogh Nationaal Park en het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant vieren jaarlijks de geboortedag van Vincent van Gogh met Salon Van Gogh: een cultureel netwerkevenement voor stakeholders uit het Brabantse bedrijfsleven, overheden en de cultuur- en natuursector.

Buitenmuseum Herlaer

Salon Van Gogh vindt jaarlijks plaats op 30 maart in de unieke setting van Oud Herlaer: het natuurgebied en oud cultuurlandschap aan de Dommel waar Brabants Landschap en Het Noordbrabants Museum in de nabije toekomst een buitenmuseum met kunst in het landschap realiseren.

Editie 2023

Licht; inspiratie voor de kunst, baken voor ons perspectief,
bron van energie.

Salon Van Gogh zet iedere editie een ander actueel en relevant thema centraal. Op 30 maart 2023 staat de betekenis van kleur en licht in het werk van Vincent van Gogh centraal. Het programma start om 19.00 uur en is deze dag samengesteld uit een speciaal voor de gelegenheid geschreven Van Goghlezing door Charlotte Caspers, sfeervolle muzikale omlijsting door Artvark Saxophone Quartet en een literair intermezzo van Sholeh Rezazadeh. 

Videoverslagen Salon Van Gogh - 2022 en 2021

Initiatiefnemers Salon Van Gogh

Het Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur en natuur te laten leven. Dankzij onze bijdragen, fondsen en prijzen ontstaan nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden. Dat doen we met schenkers en makers, liefhebbers en experts, bedenkers en beschermers. En met de bijdrages van de VriendenLoterij, Nederlandse Loterij en van al onze donateurs. 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant is een van de twaalf provinciale afdelingen. Wij initiëren kleine en grote culturele projecten in de provincie en helpen projecten te realiseren en te koesteren – van amateurs en professionals. Dit zijn stuk voor stuk bijzondere initiatieven van hoge kwaliteit. Variërend van kunst tot wilde bermflora, van tentoonstellingen tot popfestivals, van fotografie tot schrijversresidentie en van poëzie tot podcast. Dat doen we door geld te werven, culturele organisaties en makers te steunen en door informatie over de projecten te delen. Schenken aan het Cultuurfonds geeft zekerheid: wij zorgen ervoor dat uw gift altijd terechtkomt op plekken waar het nodig is.

Van Gogh Sites Foundation

De Van Gogh Sites Foundation zet zich in voor het behoud en de ontwikkeling van het Van Gogherfgoed. De Foundation wil de maatschappelijke en economische betekenis van het erfgoed vergroten met tentoonstellingen, educatieve programma ’s in en rondom de Van Gogh Monumenten. Daarbij staan het levensverhaal van de schilder en relevantie ervan voor huidige en toekomstige generaties centraal. 

De Van Gogh Sites Foundation is de organisatie achter de Van Goghlocaties, Van Gogh Sites NV en Van Gogh Brabant. Certificaten van aandelen in het kapitaal van de Van Gogh Sites NV bieden de mogelijkheid aan private en publieke investeerders, zoals bedrijven, verenigingen, instellingen en particulieren om mede-eigenaar van een uniek stukje Van Gogherfgoed te worden. Hiermee wordt het behoud en het beheer van dit erfgoed voor nu en in de toekomst mogelijk gemaakt. De foundation heeft de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI). Voor donateurs van culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek. 

Van Gogh NP

Van Gogh NP is een Nationaal Park nieuwe stijl. Net even anders dan je op het eerste gezicht denkt. Het is een brede beweging waarin Brabantse overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven zich met vrijwilligers en bewoners inzetten voor de versterking van natuur, landschap en biodiversiteit, gekoppeld aan de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd.

In Van Gogh NP bouwen we samen aan het landschap van de toekomst, geïnspireerd door het lef en de verbeeldingskracht van Vincent Van Gogh - die hier opgroeide. Met een gezamenlijke ambitie geven we als partners het eigentijdse antwoord op de vraag hoe natuur en landschap kunnen worden versterkt midden in een stedelijke regio met 1,5 miljoen inwoners. Met groen tot in het hart van de steden en dorpen en een mooi, gezond  en vitaal boerenland in een economisch krachtige regio. Goed voor natuur, bewoners, ondernemers en voor het vestigingsklimaat in deze tweede economie van Nederland.

ASML als partner voor Salon Van Gogh

'Vincent van Gogh was een Brabander, een rebel en een vernieuwer,’ zegt Peter Wennink (CEO en President van ASML). ‘Licht inspireerde hem en het staat centraal in zijn werk, net als bij ons.’ ASML zet zich als partner van Van Gogh Sites Foundation in voor het behoud van het iconische erfgoed van Vincent van Gogh in Brabant. Zo realiseren ASML en Van Gogh Brabant in 2023 een nieuwe semipermanente tentoonstelling in het compleet vernieuwde én uitgebreide Museum Van Gogh Village Nuenen (voorheen Vincentre): Vincents Lichtlab. Deze interactieve presentatie over kleur en licht in het werk van Vincent van Gogh volgens de huidige technologie, richt zich op een breed en jong publiek. Als partner in Salon Van Gogh ondersteunt ASML bovendien de verbinding tussen erfgoed, kunst en landschap.

Lees meer over de samenwerking met ASML

Cultuur ontmoet natuur - Goede doelen initiatiefnemers Salon Van Gogh 2022

Als organiserende partners onderschrijven we de betekenis van ons gezamenlijke cultuurlandschap en de onschatbare waarde van natuur en cultuur voor onze maatschappij. Vincent van Gogh vormt daarbij onze gids. Hij vond in het Brabantse landschap zijn inspiratie en verbeeldde de relatie tussen mens en natuur op ongeëvenaarde wijze in zijn werk en brieven. Onze tijd vraagt om nieuwe vormen van dialoog tussen mens en natuur. Kunst kan ons helpen die brug te slaan.

Wilt u daar ook een bijdrage aan leveren? Informeert u dan naar goede doelen waar we ons voor inzetten. Hieronder presenteren we er een aantal die ons na aan het hart liggen en waarvoor steun nodig is.